ejendommeidanmark.dk

Find ejendomme til salg. Skabt af Lokaleportalen.dk

Erhvervsejendom til salg i Frederiksværk

6553 m2 erhvervsgrund i Frederiksværk til salg

6553 m2 andet til salg i 3300 Frederiksværk

Ca. 9.000 m2 skolebebyggelse til salgTidligere skole i Frederiksværk er nu sat til salg. På Brederødvej 40-44 ligger en rødstenet bebyggelse på ca. 9.000 m2 med rustrøde tagsten. Bygningen har huset skoleelever og lærere i mange år og gemmer på utallige minder og historier. Kregme Skole, som den har heddet, ligger i de mest idylliske omgivelser tæt på Lillesø og er omgivet af vand i hele lokalområdet. På den ene side mod øst ligger den smukke Arresø og mod vest snor Roskilde Fjord sig ind i landet. Skolen er delt op i flere fløje, som udgjorde trinene mellem de små, de mellemstore og de største børn. Den vestlige fløj har huset de mindste børn samt SFOen og er de nyeste bygninger. Den nordvestlige fløj var til de ældste elever og lå fordelt om en aula, der naturligt samlede eleverne. Den nordlige fløj var til de mellemstore elever, hvor også den ene af gymnastiksalene ligger. Den anden gymnastiksal er placeret i skolens sydøstlige fløj. Den midterste del af skolen indeholdt biblioteket og lærerværelserne og binder den gamle aula og kontorerne sammen. Fra den gamle aula finder man også hovedindgangen til skolen, som er centralt placeret midt mellem de mange fløje. Skolens østlige fløjl består af faglokaler. Her ligger musiklokalet, håndarbejdelokalet, billedkunstlokalet, skolekøkkenet samt fysik- og biologilokaler. En ældre ejendom der bærer præg af slid og som trænger til genopretning. Ejendommen udbydes i.h.t. Bkg. nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Budfrist onsdag d. 15.08.2018, kl. 12.00. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb samt købers fremtidige anvendelse af ejendommen herunder vedlagt et skitseprojekt. Købstilbud og henvendelse om udbudsvilkår rettes til place2live Erhverv, Hillerød. Afgivne købstilbud skal være gældende i 8 uger efter budfrist.