ejendommeidanmark.dk

Find ejendomme til salg. Skabt af Lokaleportalen.dk

Erhvervsejendom til salg i Ballerup

652 m2 andet i Ballerup til salg

652 m2 andet til salg i 2750 Ballerup

Projekt til boligbebyggelse - 14 rækkehuse På den 2.045 m2 store grund, blev der i 1999 opført en ejendom i røde mursten med tegltag samt overdækning på 32 m2, der tidligere har huset en ALDI-butik. Det kan formentlig ikke betale sig, at bygge videre på den eksisterende ejendom. Køber må derfor påregne udgifter til nedrivning samt tilslutningsafgifter m.v. i forbindelse med et kommende byggeri. Novafos oplyser skriftligt, at de ikke går ud fra, der bliver opkrævet yderligere bidrag i.f.m. kloakafgifter, men at køber må beregne omkostninger i.f.m. tilslutning til eksisterende vandledninger. Ejendommen er beliggende i området Østerhøj, som er et veludbygget bykvarter med lave boliger, tæt på skole, institutioner og gode indkøbsmuligheder lige overfor. Busser i området kører både til Måløv og Ballerup station. Ballerup Kommune har godkendt principperne i det viste skitseforslag og det forventes, at der gives tilladelse til opførelse af ca. 1.672 m2 /ca. 14 rækkehuse i 2½ plan med udnyttet tagetage med tilknyttet p-plads og fælles haveanlæg. Ballerup Kommune forventes at have en kort behandlingstid på et byggeandragende. I byområdet Østerhøj er der arbejdet meget bevidst med grønne strøg, åbne vandflader og stiforløb samt god adgang til den omliggende natur. I 1989 blev der på initiativ fra Ballerup Kommune udgivet et bykvarterkatalog over bl.a. området "Østerhøj". I kataloget kan man læse om de tanker og visioner, Ballerup Kommune den gang havde med området, da et par nye bykvarterer skulle formes. Kataloget kan fås ved henvendelse til ejendomsmægleren eller kan downloades fra kommunens hjemmeside. Området består af en blanding af lejeboliger, andelsboliger, ejerboliger, ældreboliger samt parcelhuse. Kombinationen af alle disse boligformer giver en god balance i kvarteret, der ligger meget tæt på store grønne arealer med marker og dyrefolde. Kvarteret ligger tæt på Måløv By og bydelen Jonstrupvang med dejlige stisystemer og tæt på Hareskoven. Kontakt os for yderligere oplysninger.